Huurkrant 2022

Alstublieft, deze Huurkrant krijgt u van uw verhuurder Huurkrant 2022 2 Kunt u huurtoeslag krijgen? Kees woont comfortabel 4 Heeft u moeite om de huur te betalen? Bezwaar maken tegen huurverhoging De Huurkrant 2022 is een landelijke uitgave over zelfstandige sociale huurwoningen. Heeft uw woonruimte geen eigen voordeur, huisnummer, toilet en keuken? Dan gelden andere regels. Vraag deze aan uw verhuurder. een huurverhoging krijgen van maximaal € 50 of maximaal € 100. Dit geldt als u per jaar meer verdient dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of meer personen woont). Dat heet de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ (zie het kader onder aan deze pagina). Niet alle woningcorporaties kiezen hiervoor. Heeft uw woning een huur van € 300 of lager? Dan mag uw Huurverhoging 2022 Wat betekent dat voor u? Gaat de huur van uw woning vanaf juli 2022 omhoog? U ontvangt daarover een brief van uw woningcorporatie. Daarin staat of uw huur stijgt. En hoeveel. Uw verhuurder mag de huur van sociale huurwoningen elk jaar verhogen. De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen. Woningcorporaties kunnen er ook voor kiezen de huur minder te verhogen. Hoeveel gaat uw huur omhoog? Voor de meeste huurders mag de huur vanaf 1 juli 2022 maximaal 2,3% stijgen. Huurders met een wat hoger inkomen kunnen Het huurverhogingsvoorstel Als uw huur omhoog gaat, krijgt u daarover een brief van uw verhuurder. Daarin staat uw huurverhoging per 1 juli. Dit is het huurverhogingsvoorstel. U ontvangt de brief vóór 1 mei. Dat is minstens 2 maanden voordat uw huur omhoog gaat. Wat moet er in deze brief staan? • Uw huidige en nieuwe kale huur (zonder servicekosten). • Het percentage of bedrag van de huurverhoging. • De datum waarop de huurverhoging ingaat. • Hoe u bezwaar maakt en wanneer u dat moet doen (zie pagina 4 van deze Huurkrant). Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet er bij de brief een huishoudverklaring van de Belastingdienst zitten. In die verklaring staat dat uw huishoudinkomen in 2020 hoger was dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of meer personen woont). woningcorporatie de huur met maximaal € 25 verhogen. De huur van een sociale huurwoning mag overigens nooit hoger worden dan de maximale huur volgens het puntensysteem voor sociale huurwoningen (het woningwaarderingsstelsel). Verschillen kleiner Niet alle huurders krijgen dezelfde huurverhoging. Soms heeft een huurder die er al heel lang woont een veel lagere huur dan de buren die er pas wonen. Woningcorporaties kunnen dat verschil stapsgewijs kleiner maken. De huur voor het huis met de lage huur gaat dan wat meer omhoog. Huurverhoging en inkomen * De overheid kijkt naar het totale huishoudinkomen over 2020. Het inkomen van alle mensen die op het adres wonen, telt mee. Van jongeren die op 1 januari 2022 nog geen 23 waren, telt alleen het inkomen boven € 21.422 mee. In 2022 is het systeem van de inkomensafhankelijke huurverhoging veranderd. De inkomensafhankelijke huurverhoging mag dit jaar niet hoger zijn dan maximaal € 50 of maximaal € 100. In Hoeveel inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u krijgen? U woont alleen Ligt uw inkomen in 2020 tussen € 47.948 en € 56.527? Dan is uw maximale huurverhoging € 50. Is uw inkomen in 2020 hoger dan € 56.527? Dan is uw maximale huurverhoging € 100. U woont met 2 of meer personen Ligt uw inkomen in 2020 tussen € 55.486 en € 75.369? Dan is uw maximale huurverhoging € 50. Is uw inkomen in 2020 hoger dan € 75.369? Dan is uw maximale huurverhoging € 100. Woont er in uw huishouden iemand die chronisch ziek of gehandicapt is? En is uw inkomen hoger dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of meer personen woont)? Dan geldt de huurverhoging van maximaal € 50 of € 100 niet. Voor u is de huurverhoging maximaal 2,3%. Let op! het verleden was dit een maximumpercentage. Welk maximumbedrag voor u geldt, hangt af van het aantal personen in uw huishouden én het totale jaarinkomen* van u en uw huisgenoten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxOTE=