Huurkrant 2022

Huurkrant 2022 2Kunt u huurtoeslag krijgen? Kees woont comfortabel 4 Heeft u moeite om de huur te betalen? Bezwaar maken tegen huurverhoging De Huurkrant 2022 is een landelijke uitgave over zelfstandige sociale huurwoningen. Heeft uw woonruimte geen eigen voordeur, huisnummer, toilet en keuken? Dan gelden andere regels. Vraag deze aan uw verhuurder. een huurverhoging krijgen van maximaal € 50 of maximaal € 100. Dit geldt als u per jaar meer verdient dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of meer personen woont). Dat heet de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ (zie het kader onder aan deze pagina). Niet alle woningcorporaties kiezen hiervoor. Heeft uw woning een huur van € 300 of lager? Dan mag uw Huurverhoging 2022 Wat betekent dat voor u? Gaat de huur van uw woning vanaf juli 2022 omhoog? U ontvangt daarover een brief van uw woningcorporatie. Daarin staat of uw huur stijgt. En hoeveel. Uw verhuurder mag de huur van sociale huurwoningen elk jaar verhogen. De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen. Woningcorporaties kunnen er ook voor kiezen de huur minder te verhogen. Hoeveel gaat uw huur omhoog? Voor de meeste huurders mag de huur vanaf 1 juli 2022 maximaal 2,3% stijgen. Huurders met een wat hoger inkomen kunnen Het huurverhogingsvoorstel Als uw huur omhoog gaat, krijgt u daarover een brief van uw verhuurder. Daarin staat uw huurverhoging per 1 juli. Dit is het huurverhogingsvoorstel. U ontvangt de brief vóór 1 mei. Dat is minstens 2 maanden voordat uw huur omhoog gaat. Wat moet er in deze brief staan? • Uw huidige en nieuwe kale huur (zonder servicekosten). • Het percentage of bedrag van de huurverhoging. • De datum waarop de huurverhoging ingaat. • Hoe u bezwaar maakt en wanneer u dat moet doen (zie pagina 4 van deze Huurkrant). Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet er bij de brief een huishoudverklaring van de Belastingdienst zitten. In die verklaring staat dat uw huishoudinkomen in 2020 hoger was dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of meer personen woont). woningcorporatie de huur met maximaal € 25 verhogen. De huur van een sociale huurwoning mag overigens nooit hoger worden dan de maximale huur volgens het puntensysteem voor sociale huurwoningen (het woningwaarderingsstelsel). Verschillen kleiner Niet alle huurders krijgen dezelfde huurverhoging. Soms heeft een huurder die er al heel lang woont een veel lagere huur dan de buren die er pas wonen. Woningcorporaties kunnen dat verschil stapsgewijs kleiner maken. De huur voor het huis met de lage huur gaat dan wat meer omhoog. Huurverhoging en inkomen * De overheid kijkt naar het totale huishoudinkomen over 2020. Het inkomen van alle mensen die op het adres wonen, telt mee. Van jongeren die op 1 januari 2022 nog geen 23 waren, telt alleen het inkomen boven € 21.422 mee. In 2022 is het systeem van de inkomensafhankelijke huurverhoging veranderd. De inkomensafhankelijke huurverhoging mag dit jaar niet hoger zijn dan € 50 of € 100. Hoeveel inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u krijgen? U woont alleen Ligt uw inkomen in 2020 tussen € 47.948 en € 56.527? Dan is uw maximale huurverhoging € 50. Is uw inkomen in 2020 hoger dan € 56.527? Dan is uw maximale huurverhoging € 100. U woont met 2 of meer personen Ligt uw inkomen in 2020 tussen € 55.486 en € 75.369? Dan is uw maximale huurverhoging € 50. Is uw inkomen in 2020 hoger dan € 75.369? Dan is uw maximale huurverhoging € 100. Woont er in uw huishouden iemand die chronisch ziek of gehandicapt is? En is uw inkomen hoger dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of meer personen woont)? Dan geldt de huurverhoging van maximaal € 50 of € 100 niet. Voor u is de huurverhoging maximaal 2,3%. Let op! In het verleden was dit een maximumpercentage. Welk maximumbedrag voor u geldt, hangt af van het aantal personen in uw huishouden én het totale jaarinkomen* van u en uw huisgenoten.

2022 Huurtoeslag loopt automatisch door Ontvangt u al huurtoeslag en blijft u voldoen aan de voorwaarden? Dan loopt de huurtoeslag automatisch door. Vanaf half december 2021 staat hierover een brief (voorschotbeschikking) van de Belastingdienst voor u klaar op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Heeft u die brief niet ontvangen? Bel dan gratis met de BelastingTelefoon: 0800 - 05 43. Voorkom terugbetalen In de tweede helft van 2022 ontvangt u van de Belastingdienst de afrekening van de huurtoeslag. Hierop staat het definitieve bedrag waarop u in 2021 recht had. Heeft u te veel ontvangen? Dan moet u geld terugbetalen. U voorkomt dit door wijzigingen in uw situatie meteen door te geven. Bijvoorbeeld als uw inkomen of huur verandert. Geef wijzigingen door via www.belastingdienst.nl/toeslagen. Of bel met de BelastingTelefoon: 0800 - 05 43. Hulp nodig? Wilt u hulp bij het aanvragen van huurtoeslag of het doorgeven van een wijziging? • Informeer of uw corporatie kan helpen. • Bel gratis de BelastingTelefoon: 0800 - 05 43. • Of ga langs bij een toeslagenservicepunt bij u in de buurt. De adressen vindt u op www.belastingdienst.nl/ rekenhulpen/hip of vraagt u aan de BelastingTelefoon. Kunt u huurtoeslag krijgen? • U bent 18 jaar of ouder. • U huurt een zelfstandige woning (met een eigen voordeur, toilet en keuken). • U en uw eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. • Iedereen die bij u inwoont, staat bij de gemeente op uw adres ingeschreven. • Uw huur is niet hoger dan de maximale huur (zie tabel). Afhankelijk van uw inkomen Huurtoeslag is een tegemoetkoming in uw huurkosten. Wat zijn de voorwaarden en hoe vraagt u huurtoeslag aan? Kunt u huurtoeslag krijgen? Maak een proefberekening! Wilt u weten of u huurtoeslag kunt krijgen? En welk bedrag? Maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Kunt u huurtoeslag krijgen? Dan moet u die nog wel aanvragen. Zoek deze informatie alvast op voor de proefberekening U bent sneller klaar met de proefberekening als u alvast de volgende papieren erbij pakt: • Uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Doet u geen aangifte? Neem dan uw jaaropgaaf of loonstrook. • Hoeveel u betaalt aan kale huur en servicekosten. Hoe hoog mag uw inkomen zijn voor huurtoeslag? Voorwaarden Aanvragen • U vraagt huurtoeslag eenvoudig aan op de website www.belastingdienst.nl/toeslagen. • Huurtoeslag over 2022 kunt u tot 1 september 2023 aanvragen. • Huurtoeslag over 2021 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2022. Maximale huur voor huurtoeslag Maximale huur Uw leeftijd per maand 18 t/m 22 jaar, zonder kinderen € 442,46 18 t/m 22 jaar, met kinderen € 763,47 23 jaar of ouder € 763,47 betaalt u altijd een deel van de huur zelf. • Uw inkomen is niet te hoog. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de huurtoeslag. • U mag niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag in 2022 maximaal € 31.747 hebben. Partners mogen samen maximaal € 63.494 hebben. 2 Zoek alvast op! Voor de huurtoeslag is geen vaste inkomensgrens. Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen. Maak daarom altijd een proefberekening om te zien of u huurtoeslag kunt krijgen.

Kees woont comfortabel Kees van den Oever woont ruim 30 jaar met plezier in Nieuw-Lekkerland. Zijn woning is enkele jaren geleden goed geïsoleerd door zijn verhuurder, Lek en Waard Wonen. Inmiddels kijkt Kees alweer een stap verder: hij wil ook graag zonnepanelen op het dak. ‘Ons woonblok is vier jaar geleden geïsoleerd’, vertelt Kees. ‘In de gevels van ons rijtjeshuis zijn korrels ingespoten en later is dat ook onder onze vloer gebeurd. Omdat onze bovenverdieping al eerder was opgeknapt, was het dak al geïsoleerd.’ Kees woont sindsdien in een goed geïsoleerd huis. Toch is zijn huur niet omhoog gegaan door de isolatie. ‘Het is binnen zeker comfortabel. En mijn energierekening is zeer constant.’ Woningen isoleren Woningcorporaties in Nederland hebben afgesproken om zoveel mogelijk woningen te isoleren. In 2023 moeten ze gemiddeld energielabel B hebben. Daarmee zijn ze behoorlijk energiezuinig. Lek en Waard Wonen heeft inmiddels al meer dan 1.000 woningen geïsoleerd, en pakt tot en met 2023 nog eens 500 huizen aan. Het isoleren van woningen is de eerste belangrijke stap. Het gebruik van duurzame energie, zoals zonneenergie, is het vervolg. Van het gas af Vorig jaar volgden Kees en zijn vrouw met veel interesse de nieuwbouw aan de overkant van hun straat. Daar bouwde hun woningcorporatie Lek en Waard Wonen 24 nieuwe huizen. Dit zijn nul-op-de-meterwoningen. Dat betekent dat deze woningen net zoveel energie opwekken als de bewoners verbruiken. Deze huizen worden verwarmd met een warmtepomp, en hebben dus geen gasaansluiting meer. Op het dak liggen zonnepanelen. Zonnepanelen Ook Kees zou graag een stapje verder gaan dan alleen goede isolatie: ‘Ik wil wel zonnepanelen op ons dak. Omdat de energieprijzen nu flink stijgen, maar ook omdat het de toekomst is. We moeten in Nederland van het gas af.’ In de loop van dit jaar is Lek en Waard Wonen zover dat Kees een aanvraag kan indienen voor zonnepanelen op het dak. Daar betalen huurders dan elke maand een klein bedrag voor, met een lagere energierekening als gevolg. 3 Heeft u moeite om de huur te betalen? Vraag uw woningcorporatie om hulp Heeft u een laag inkomen of bent u minder gaan verdienen? En is uw huur eigenlijk te hoog voor uw inkomen? Dan heeft u misschien elke maand moeite om de huur te betalen. In sommige gevallen kan uw woningcorporatie u helpen. Bijvoorbeeld door uw huur niet te verhogen of zelfs tijdelijk te verlagen. Of uw woningcorporatie u kan helpen, en hoe, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld de hoogte van uw huur, het aantal personen in uw huishouden en het inkomen van alle bewoners van uw huis samen. Ook kunnen de regels bij de ene woningcorporatie net iets anders zijn dan bij een andere. Informeer dus bij uw eigen woningcorporatie wat er mogelijk is. ‘ Het is binnen zeker comfortabel. En mijn energierekening is zeer constant.’

4 Bezwaar maken? Kijk eerst of dat kan Heeft u te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging van € 50 of € 100? Dan kunt u in de volgende gevallen bezwaar maken: • Uw verhuurder heeft geen verklaring van de Belastingdienst meegestuurd waaruit blijkt dat uw huishoudinkomen in 2020 hoger was dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of meer personen woont). De huur mag dan wel maximaal 2,3% omhoog gaan. • Uw huishoudinkomen was in 2020 lager dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of meer personen woont). U hoeft geen inkomensgegevens bij uw bezwaar mee te sturen. De verhuurder vraagt dit na bij de Belastingdienst. • Uw huishoudinkomen is in 2021 gedaald. Dan moet u daarvan een bewijs meesturen als u bezwaar maakt. Bijvoorbeeld een jaaropgave. • U bent chronisch ziek of gehandicapt. In sommige gevallen kunt u dan bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Heeft u dit eerder al met succes gedaan? Dan moet u toch opnieuw bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ huurverhoging. U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Wanneer kan dat en hoe moet u dat doen? Wanneer bezwaar maken Zo maakt u bezwaar Een andere procedure bij ernstige gebreken Bezwaar maken bij inkomensafhankelijke huurverhoging Als u geen bezwaar maakt tegen de huurverhoging en de verhoging betaalt, gaat de verhuurder ervan uit dat u het met de verhoging eens bent. Heeft u bij uw verhuurder gemeld dat uw woning ernstige gebreken heeft? En repareert de verhuurder deze gebreken niet binnen 6 weken? Dan kunt u bij de Huurcommissie om een tijdelijke huurverlaging vragen. Dit kan met het verzoekschrift Huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken voor huurders. De verhuurder mag uw huur na een verzoek tot huurverlaging pas verhogen als de gebreken zijn verholpen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl. 2022 Bezwaar maken heeft alléén zin in één of meer van deze gevallen: • De huurverhoging is meer dan maximaal is toegestaan. U kunt dit nagaan op www.huurverhogingscheck.nl. • De huur stijgt door de verhoging boven de maximale huur volgens het puntensysteem. U kunt dit controleren met de huurprijscheck op de website www.huurcommissie.nl. • U heeft het voorstel te laat ontvangen. Dus minder dan 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat. • In het huurverhogingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huur. U stuurt (per post of e-mail) een brief aan de verhuurder. Dit moet u doen vóór de ingangsdatum van de huurverhoging. Meestal is die datum 1 juli. De Huurcommissie heeft hiervoor een handige modelbrief: zie www.huurcommissie.nl. Bezwaar gemaakt? Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar en wil deze de huurverhoging toch doorzetten? Dan moet de verhuurder de Huurcommissie om een uitspraak vragen. De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan, mag u de oude huur blijven betalen. Maar het is wel verstandig om het geld van de huurverhoging opzij te zetten. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging wel terecht? Dan moet u alsnog de hogere huur betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (dus met terugwerkende kracht). • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen. • De Huurcommissie heeft uw huur tijdelijk verlaagd vanwege ernstige gebreken aan uw woning en die gebreken zijn nog niet verholpen. • U betaalt een all-in prijs (kale huur plus bijvoorbeeld servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit). De kale huur is dan niet bekend en de verhuurder mag de huur niet verhogen. U kunt ook op de website www.checkhuurverhoging.nl nagaan of uw huurverhoging terecht is. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Dan kunt u naar de rechter stappen. Ook de verhuurder kan dat doen. Dit moet binnen 8 weken na de uitspraak van de Huurcommissie gebeuren. Bezwaar zonder bezwaarschrift U kunt ook bezwaar maken door uw huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Uw verhuurder moet u dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit heet de herinneringsbrief. Heeft u de aangetekende herinneringsbrief binnen 3 maanden ontvangen? Dan moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet? Dan moet u alsnog vanaf 1 juli de huurverhoging betalen. © Aedes vereniging van woningcorporaties en Nestas communicatie Teksten: Aedes vereniging van woningcorporaties Vormgeving: TypoDynamo.nl Druk: Senefelder Misset Doetinchem Foto’s: Frank van der Burg, Martin Waalboer, Yolanda Visser, Yuri Floris Fotografie, Jeffrey Wegerink en eYe 2 Design. De teksten in deze krant zijn een vrije weergave van de officiële regels. Bij geschillen kunnen geen rechten worden ontleend aan deze teksten. De regelingen die in deze krant worden genoemd, kunnen door aanpassing van wet- en regelgeving wijzigen. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Colofon Let op! HK196 Stichting Woningbeheer De Vooruitgang Telefoon: 0299 - 399960 E-mail: info@devooruitgang.com Website: www.devooruitgang.com Bezoekadres Julianaweg 190, 1131 DL Volendam Postadres Postbus 30, 1130 AA Volendam Openingstijden balie (alleen op afspraak) Maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag 08.00-12.00 en 13.00-17.00 uur Vrijdag 08.00-12.00 uur

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxOTE=