Huurkrant 2022

4 Bezwaar maken? Kijk eerst of dat kan Heeft u te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging van € 50 of € 100? Dan kunt u in de volgende gevallen bezwaar maken: • Uw verhuurder heeft geen verklaring van de Belastingdienst meegestuurd waaruit blijkt dat uw huishoudinkomen in 2020 hoger was dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of meer personen woont). De huur mag dan wel maximaal 2,3% omhoog gaan. • Uw huishoudinkomen was in 2020 lager dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of meer personen woont). U hoeft geen inkomensgegevens bij uw bezwaar mee te sturen. De verhuurder vraagt dit na bij de Belastingdienst. • Uw huishoudinkomen is in 2021 gedaald. Dan moet u daarvan een bewijs meesturen als u bezwaar maakt. Bijvoorbeeld een jaaropgave. • U bent chronisch ziek of gehandicapt. In sommige gevallen kunt u dan bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Heeft u dit eerder al met succes gedaan? Dan moet u toch opnieuw bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ huurverhoging. U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Wanneer kan dat en hoe moet u dat doen? Wanneer bezwaar maken Zo maakt u bezwaar Een andere procedure bij ernstige gebreken Bezwaar maken bij inkomensafhankelijke huurverhoging Als u geen bezwaar maakt tegen de huurverhoging en de verhoging betaalt, gaat de verhuurder ervan uit dat u het met de verhoging eens bent. Heeft u bij uw verhuurder gemeld dat uw woning ernstige gebreken heeft? En repareert de verhuurder deze gebreken niet binnen 6 weken? Dan kunt u bij de Huurcommissie om een tijdelijke huurverlaging vragen. Dit kan met het verzoekschrift Huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken voor huurders. De verhuurder mag uw huur na een verzoek tot huurverlaging pas verhogen als de gebreken zijn verholpen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl. 2022 Bezwaar maken heeft alléén zin in één of meer van deze gevallen: • De huurverhoging is meer dan maximaal is toegestaan. U kunt dit nagaan op www.huurverhogingscheck.nl. • De huur stijgt door de verhoging boven de maximale huur volgens het puntensysteem. U kunt dit controleren met de huurprijscheck op de website www.huurcommissie.nl. • U heeft het voorstel te laat ontvangen. Dus minder dan 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat. • In het huurverhogingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huur. U stuurt (per post of e-mail) een brief aan de verhuurder. Dit moet u doen vóór de ingangsdatum van de huurverhoging. Meestal is die datum 1 juli. De Huurcommissie heeft hiervoor een handige modelbrief: zie www.huurcommissie.nl. Bezwaar gemaakt? Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar en wil deze de huurverhoging toch doorzetten? Dan moet de verhuurder de Huurcommissie om een uitspraak vragen. De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan, mag u de oude huur blijven betalen. Maar het is wel verstandig om het geld van de huurverhoging opzij te zetten. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging wel terecht? Dan moet u alsnog de hogere huur betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (dus met terugwerkende kracht). • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen. • De Huurcommissie heeft uw huur tijdelijk verlaagd vanwege ernstige gebreken aan uw woning en die gebreken zijn nog niet verholpen. • U betaalt een all-in prijs (kale huur plus bijvoorbeeld servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit). De kale huur is dan niet bekend en de verhuurder mag de huur niet verhogen. U kunt ook op de website www.checkhuurverhoging.nl nagaan of uw huurverhoging terecht is. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Dan kunt u naar de rechter stappen. Ook de verhuurder kan dat doen. Dit moet binnen 8 weken na de uitspraak van de Huurcommissie gebeuren. Bezwaar zonder bezwaarschrift U kunt ook bezwaar maken door uw huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Uw verhuurder moet u dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit heet de herinneringsbrief. Heeft u de aangetekende herinneringsbrief binnen 3 maanden ontvangen? Dan moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet? Dan moet u alsnog vanaf 1 juli de huurverhoging betalen. © Aedes vereniging van woningcorporaties en Nestas communicatie Teksten: Aedes vereniging van woningcorporaties Vormgeving: TypoDynamo.nl Druk: Senefelder Misset Doetinchem Foto’s: Frank van der Burg, Martin Waalboer, Yolanda Visser, Yuri Floris Fotografie, Jeffrey Wegerink en eYe 2 Design. De teksten in deze krant zijn een vrije weergave van de officiële regels. Bij geschillen kunnen geen rechten worden ontleend aan deze teksten. De regelingen die in deze krant worden genoemd, kunnen door aanpassing van wet- en regelgeving wijzigen. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Colofon Let op! HK185 MijnStadlander! Hobahostraat 90 Postbus 126 2160 AC Lisse www.stek-wonen.nl Eén telefoonnummer voor al uw vragen 0252 - 430 500 Openingstijden maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparaties U kunt reparaties doorgeven via 0252 - 430 500. Huurtoeslag Maak zelf een proefberekening op www.toeslagen.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgxOTE=